Vochtproblemen

Het is belangrijk al het mogelijke te doen om vocht in de kruipruimte te bestrijden. Vocht is slecht voor het leefklimaat in huis, het laat houten vloeren weg rotten en laat betonijzer in betonnen vloeren wegroesten. Soms hangt er een schimmellucht in huis.

Bij oude huizen is de kruipruimte vaak geventileerd via de spouw, het is beter om de kruipruimte met buitenlucht te ventileren. Hier bestaan speciale ventilatiekokers voor. Muizen kunnen ook makkelijk via deze route in het huis komen.

Bij veel nieuwbouwhuizen zijn vaak bouwfouten gemaakt, soms wordt hier de kruipruimte ook geventileerd via de spouw of er zit helemaal geen ventilatie. Het zou ook kunnen dat er regenwater via de fundering naar binnen stroomt. Dit valt te bestrijden door een rubberen afdichting te maken op die plek.

Als u het advies van de gemeente opvolgt om de hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool, zorg er dan voor dat het water niet in de kruipruimte loopt.

Een oorzaak van stank en vocht kan een lek riool zijn, rioolgassen zijn ongezond.

Tonzon bodemfolie zorgt ervoor dat het droog wordt in de kruipruimte. Door bovenstaande problemen kan het toch nat worden in de kruipruimte.

Het komt voor dat de ventilatieroosters onder het maaiveld liggen. Hierdoor kan het regenwater in de kruipruimte lopen. Ik kan een speciaal rooster monteren waardoor het water niet meer in de kruipruimte loopt.

Naast isoleren is vochtbestrijding met bodemfolie heel belangrijk voor het leefklimaat in huis.